AVÍS  LEGAL

© Cesar Ordoñez
Totes les imatges i textos continguts en aquest lloc web estan protegits per les lleis i tractats internacionals sobre Propietat Intel·lectual o Copyright. Conseqüentment, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut d'aquest lloc web sense el consentiment per escrit de l'autor i titular dels corresponents drets.

-----------------------------------------

Per a informació sobre les obras, si us plau, contacteu amb mi o amb qualsevol d'aquestes galeries.

César Ordóñez
+34629355665
info@cesarordonez.com

-----------------------------------------

MÈXIC

Patricia Conde Galería, Mèxic DF
info@patriciacondegaleria.com
www.patriciacondegaleria.com

JAPÓ

Klee inc. Paris Tokyo, Tòquio
info@klee.co.jp
www.tokyo-ga.org


-----------------------------------------

OBRES EN COL·LECCIONS

Fundació Foto Colectania (Barcelona)

Auer Photo Foundation (Ginebra, Suïssa)

Fundación Unicaja (Màlaga)